69

بغض به من حمله می‌کند
با نگاه تو
بی هیچ رحمی
مثل سگی وحشی ...  

 

 

- شب گرد 

/ 2 نظر / 26 بازدید
پریسا

گـاهـی بــاید رفـت و بعضـی چیــزهای بردنـی را بـا خـود بــرد ،مـثل یـــــاد ،مـثل غــرور ، و آنچــه ماندنـیست را جــا گــذاشت ،مـثل خــاطره ،مـثل لبـخند ، رفـتنت ماندنــی مــی شود ، وقتــی کـه نبــاید بـروی ، و ماندنــت رفـتنــی مــی شود ، وقتـی کـه نبــاید بمـانــی ..

فروغ

قشنگ و بغض الود بود ...