63

اتاق رییس دیوار تمام شیشه ای داره .

من از ارتفاع میترسم .

اما نزدیکه شیشه ها وایمیسم و به ماشین ها که دور میدون هی میچرخن و میچرخن و میچرخن نگاه میکنم ...

اتاق رییس رو دوست دارم ... با مبل چرمی مشکی و ارتفاع ترسناکش...

و سکوت همیشگیش ...

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
saket

ارتفاع سکوت صندلی فقط رئیسش رو دوست ندارم